Disclaimer en Inschrijvingsvoorwaarden Gerda Cramer Coaching / Re-Move

Gerda Cramer Coaching.
www.gerdacramer.nl is onderdeel van Re-Move Bedrijfstrainingen te Sleen.

Voorbehoud
Wijzigingen in de inhoud, opbouw van het cursusprogramma, duur en kosten van coaching, zoals vermeld op deze internetsite, zijn nadrukkelijk voorbehouden. Dat geldt tevens voor eventuele fouten. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelding
Aanmelding voor een coaching is mogelijk door het versturen van uw gegevens  per E-mail. Het is tevens mogelijk een telefonische inschrijving te doen. U ontvangt dan een bevestiging per mail.

Data en -locaties
De doorgang van een coaching op de gewenste datum en locatie waarvoor u zich opgeeft is in principe gegarandeerd,  enkel in grote uitzonderingen/calamiteiten zal hier van afgeweken kunnen worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Mocht de door mij aangeboden vervangende cursusdata en/of locatie u niet schikken, dan zoeken wij in overleg  naar een passend alternatief. Indien geen passend alternatief wordt gevonden, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Annulering
Uw aanmelding kunt u tot vier weken voor de aanvangsdatum van de coaching waarvoor u zich heeft opgegeven kosteloos annuleren. Bij annulering in de tweede of derde week voor de aanvang van de coaching wordt 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij latere annulering bent u verplicht het volledige bedrag te betalen. Indien u zelf verhinderd bent, mag uiteraard een plaatsvervang(st)er de coaching bijwonen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de coaching, waarvoor u zich heeft aangemeld, ontvangt u bericht over de datum, tijd en locatie. Annulering na aanvang van de coaching is niet mogelijk.

Facturering
De factuur wordt voorafgaand aan de cursus verzonden en dient binnen twee weken na dagtekening ervan te worden voldaan.

Privacy
De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in onze elektronische en fysieke administratie. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij Gerda Cramer Coaching & Training. U kunt altijd om inzicht in deze gegevens verzoeken. De gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Toepasselijkheid
Door uw (digitale) aanmelding geeft de cursist en/of opdrachtgever aan kennis te hebben genomen van bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden en daarmee in te stemmen.