DISC Teamtraining

DISC Teamtraining

Plezieriger met elkaar omgaan en communiceren met meer resultaat!

Door deze training krijgen de medewerkers meer inzicht op eigen communicatie en gedrag, als ook in dat van hun collega’s en wat het effect hier van is. Hierdoor werken ze prettiger samen en komt het team tot betere resultaten.
Het zelfvertrouwen groeit en kwaliteiten worden effectiever ingezet.
Er is meer begrip voor elkaar. Men leert afstemmen op de behoeften van een ander en daarmee is de relatie en communicatie harmonieuzer.

Onderwerpen:

Hoe goed ken ik mezelf?
Hoe goed kennen we elkaar?
Wat zijn de sterke en zwakke punten individueel?
Wat zijn de sterke en de zwakke punten binnen ons team?
Hoe communiceren we onderling?
Hoe maken we de communicatie effectiever?

De DISC Teamtraining is afgestemd op de praktijk van de deelnemers en de organisatie en is zeer interactief. Meestal is het een feest van herkenning.

Investering
€ 395,- Per deelnemer. v.a.: 4 deelnemers

Persoonlijk gedragsanalyse € 199,00

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW

Gerda Cramer
Tel: 06-53849390
email: info@gerdacramer.nl